იპოვე! გადაიღე! გაგვიზიარე!

სააპლიკაციო ფორმასახელი *
გვარი *
ასაკი *
ტელეფონი *
ალტერნატიული ტელეფონი
ქალაქი *
Facebook პროფილის სრული მისამართი
რაზეა თქვენი ვიდეო/ფოტო? *
ვიდეოფაილის ატვირთვა
ფოტოფაილების ატვირთვა
(ყოველი ფოტოსთვის მიუთითეთ დამატებითი ინფორმაცია:
გადაღების თარიღი, დრო და რა არის გამოსახული ფოტოზე)
შენიშვნა: ერთეული ფაილის ზომა არ უნდა აღემატებოდეს 128 MB-ს
 
როგორ გაიგეთ კონკურსის შესახებ?